Công ty : Nhóm Parriott
Địa chỉ nhà : Khu công nghiệp Đường Tây, Wanan, Huyện Lạc Giang, Tuyền Châu, Phúc Kiến, 362011, Trung Quốc
Điện thoại : +86-595-22652222
Số fax : +86-595-22653333
e-mail : sales@guangyangroup.com
Sư Tử
Chức vụ Nhân viên bán hàng
điện thoại di động +86-15980010270
Điện thoại +86-595-22652222
Whatsapp / Wechat caroc-chan
Andy Lin
Chức vụ Người bán hàng
điện thoại di động +86-15880977013
Điện thoại +86-595-22658511
Whatsapp / Wechat skystone213
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật